Apni Nazar Mein Tum Badshah Sahee Magar

Apni Nazar Mein Tum Badshah Sahee Magar
Kudrat Hum Jaise Bhi Baar Baar Nahi Banati