Dard-e-dil ke waste paida kiya

Dard-e-dil ke waste paida kiya insaan ko
Warna ta'at ke liye kuchh kam na they khuda ko