Dekha Eid Ka Chand Toh Maangi Yeh Dua

Dekha Eid Ka Chand Toh Maangi Yeh Dua Rab Se
De De Tera Sath Eid Ka Tohfa Samajh Ke