Hath Rakh Ke Woh Mere Dil Pe Farmane

Hath Rakh Ke Woh Mere Dil Pe Farmane Lage Zaid
Dard Kahan Hota Hai? Kab Hota Hai? Ab Ho Raha Hai?