Shah-E-Konain (S.A.W) Jalwa Noma

Shah-E-Konain (S.A.W) Jalwa Noma Ho Geya
Rang Alam Ka Batan Neya Ho Gya