Waqt Ke Aik Damachey Ki Deir Hai, Meri Faqeeri

Waqt Ke Aik Damachey Ki Deir Hai
Meri Faqeeri Bhi Kya Teri Badshahi Bhi kya